Додаток 7

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Закарпатського обласного

                                                                                         центру зайнятості

13.01.2022  №  19

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги із скасування дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

 

Закарпатський обласний центр зайнятості

(далі – Закарпатський ОЦЗ)

 

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи  (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1

Прийом/передача/ реєстрація заяви з пакетом документів

Провідний документознавець

 

 

 

 

 

Адміністратор базового центру зайнятості або філії Закарпатського ОЦЗ

 

Заступник начальника відділу

 

Відділ організаційно - інформаційної роботи та архівної справи Закарпатського ОЦЗ

Базові центри зайнятості або  філії Закарпатського ОЦЗ

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Закарпатського ОЦЗ

У день надходження заяви

2.

Попередня перевірка документів/передача документів до Закарпатського ОЦЗ

Консультант роботодавця базового центру зайнятості або філії Закарпатського ОЦЗ

 

Базові центри зайнятості або філії

Закарпатського ОЦЗ

 

У день надходження заяви

3.

Прийняття рішення щодо скасування дозволу

Директор або заступник директора Закарпатського ОЦЗ

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Протягом 3х робочих днів з дати реєстрації відповідних документів у Закарпатський ОЦЗ.

4.

Повідомлення роботодавця про прийняте рішення

 Заступник начальника відділу

 

 

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Протягом 2х робочих днів після прийняття відповідного рішення

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.