Закарпатський обласний центр зайнятості продовжує відбір закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (далі – Відбір).

Відбір проводиться відповідно до ст.35 Закону України «Про зайнятість населення»,  Порядку відбору закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання (далі – Порядок), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 16.05.2013 року № 269, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2013 року № 843/23375  (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 25 жовтня 2019 року № 1553) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 листопада 2019 року за  № 1154/34125.  

Пропозиції про участь у Відборі приймаються, починаючи з моменту публікування оголошення, на постійній основі у робочі дні та години з 8 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.   (п’ятниця та передсвяткові дні до 16 год. 00 хв.), обідня перерва ­– з 12.00 до 12.45   за адресою: 88018, м. Ужгород, вул. Новака, 45, Закарпатський обласний центр зайнятості. Структурний підрозділ відповідальний за прийом пропозицій: відділ організації профнавчання Закарпатського обласного центру зайнятості, каб. № 408 (четвертий поверх). Телефон для довідок: (0312) 64-98-08.

 

Для участі у Відборі в частині організації професійного навчання необхідно надати наступні документи:

  1. Інформацію   про наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);
  2. Інформацію  про наявність у закладу освіти свідоцтва про атестацію закладу професійної (професійно-технічної) освіти чи сертифіката про акредитацію освітньої програми за відповідною спеціальністю (за наявності);
  3. Кошторис витрат на професійне навчання однієї особи за весь період навчання за окремою професією, спеціальністю (програмою, галуззю знань), складений відповідно до Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти. Кошторис затверджується керівником закладу освіти або уповноваженою особою, скріплюється печаткою закладу освіти та підписується головним бухгалтером закладу освіти або уповноваженою особою. 
  4. Інформацію в довільній формі (підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про матеріально-технічне, навчально-методичне та кадрове забезпечення закладу освіти, наявність баз для проведення виробничої практики.

Для участі у Відборі в частині організації проживання в період навчання необхідно надати наступні документи:

  1. Інформацію в довільній формі  про кількість місць для забезпечення проживання зареєстрованих безробітних у період професійного навчання, про умови проживання та їх відповідність санітарним нормам, установленим законодавством.
  2. Кошторис витрат або калькуляція на проживання одного слухача на добу, складені відповідно до Порядку надання інших платних послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736/902/758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.11.2010 року за № 1196/18491, та інших вимог законодавства, що регламентує діяльність закладу освіти. Кошторис затверджується керівником закладу освіти або уповноваженою особою, скріплюється печаткою закладу освіти та підписується головним бухгалтером закладу освіти або уповноваженою особою 

Разом із вищезазначеною інформацією (щодо організації професійного навчання та (або) організації проживання в період навчання) заклади освіти надають інформацію (подається у довільній формі) та підписується керівником закладу освіти або уповноваженою особою) про доступність будівель, споруд і приміщень закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами.

Документи  вкладаються в окремі конверти та  подаються або надсилаються  до  Закарпатського обласного центру зайнятості з написом «На відбір закладів освіти (професійне навчання)» та (або) «Проживання в період навчання» з описом вмісту конвертів.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних є:

місце розташування закладу освіти в межах адміністративно-територіальної одиниці (Закарпатська область);

наявність у закладу освіти ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг за заявленою професією або групою споріднених професій, віднесених до одного класу (підкласу, групи) класифікаційного угруповання Національного класифікатора професій ДК 003:2010, або за спеціальністю (програмою, галуззю знань);

наявність матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу освіти, потрібного для повного виконання навчальних планів та освітніх програм;

наявність баз для проведення виробничої практики.

Критеріями прийнятності закладів освіти щодо організації проживання зареєстрованих безробітних у період навчання є відповідність умов проживання санітарним нормам, установленим законодавством.

Відбір закладів освіти проводить Комісія, яка працює на постійній основі.

Комісія протягом 10 робочих днів із дня отримання пропозицій закладу освіти перевіряє комплектність і правильність поданих пропозицій, відповідність закладів освіти критеріям прийнятності закладів освіти щодо організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання в період навчання та за наявності аргументованих зауважень щодо комплектності й правильності поданих документів письмово повідомляє про них заклад освіти.

Заклади освіти - учасники відбору мають право замінити, відкликати подані документи або внести до них зміни протягом 10 робочих днів з моменту отримання письмових зауважень Комісії.

У разі ненадання закладом освіти в установлені строки документів із врахуванням аргументованих зауважень Комісії заклад освіти до Переліку закладів освіти не вноситься.

Заклади освіти забезпечують актуальність відомостей за професіями,  спеціальностями (програми, галузі знань), за якими буде здійснюватися професійне навчання зареєстрованих безробітних; про матеріально-технічне, навчально-методичне, кадрове забезпечення; про наявність баз для проведення виробничої практики; про вартість навчання та (або) проживання. У разі зміни відповідних даних заклади освіти протягом 15 робочих днів  подають  інформацію до Закарпатського обласного центру зайнятості.

За результатами Відбору формується (доповнюється) перелік закладів освіти для організації професійного навчання зареєстрованих безробітних та (або) їх проживання у період навчання (далі - Перелік закладів освіти) для реалізації можливості вибору зареєстрованими безробітними закладу освіти для професійного навчання та (або) проживання у період навчання. Перелік закладів освіти, що пройшли Відбір,  розміщується на веб-сайтах обласної та державної служби зайнятості.

Список професій (спеціальностей, програм, галузей знань), за якими буде організовано професійне навчання зареєстрованих безробітних додається.

Список професій