Міністерством соціальної політики України наказом від 03.06.2019 № 851, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.07.2019 за №717/33688, затверджено форму звітності №1-ПА (квартальну)  «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб'єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» та Порядок її подання. 

Форма звітності №1-ПА подається щоквартально, не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу, в електронному (з накладенням електронного цифрового підпису) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи) міським, міськрайонним, районним центрам зайнятості, філіям Закарпатського обласного центру зайнятості.

Також повідомляємо, що Відповідно до частини 1 статті 39 Закону України «Про зайнятість населення» (далі – Закон) діяльність суб'єктів господарювання - роботодавців, які наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця на умовах трудових договорів, здійснюється на підставі дозволу, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

На реалізацію статті 39 Закону постановою Кабінету Міністрів України  від 20.05.2013 № 359 (далі – Постанова) затверджений Порядок видачі дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Вказана постанова набирає чинності з дня набрання чинності Законом України про внесення змін до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (пункт 2 Постанови).

Водночас, відповідно до статті 1 Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» від 19.05.2011 № 3392-VI, із змінами, забороняється вимагати від суб’єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

Зважаючи на це, Верховною Радою України 05.09.2013 прийнятий за основу проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про видачу дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця.

Таким чином, отримання дозволу на наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців можливе після внесення відповідних змін до закону України «Про перелік документів дозвільного характеру».

Провідний інспектор з питань посередництва у сфері зайнятості відділу організації надання послуг роботодавцям  А. Таранчук