Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Закарпатського обласного

                                                                                                    центру зайнятості

13.01.2022  №  19

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Закарпатський обласний центр зайнятості

(далі Закарпатський ОЦЗ)

 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Новака, 45, 88018

4-й поверх, 401-402 кабінет

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

понеділок – четвер 8.00 – 17.00
п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 12.45

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

тел.: 0312 64-98-83, 0312 64-98-31,

 

E-mall: empl_dep@zocz.gov.ua

 

веб-сайт:www.dcz.gov.ua/zak/

Інформація про базові центри зайнятості/філії Закарпатського ОЦЗ через які здійснюється надання адміністративної послуги

 

 

4.

Ужгородський міський центр зайнятості

вул.Новака, 45,м.Ужгород, 88018, 022(2)649858

 

Мукачівський міськрайонний центр зайнятості

вул.Миру, 73, м.Мукачеве, 89600, 023122151

 

Тячівський районний центр зайнятості

вул.Пролетарська, 2, м.Тячів, 90500, 0313432737

 

Берегівська міськрайонна філія

вул.Мукачівська, 32, м.Берегово, 90202, 024142853

 

Великоберезнянська районна філія

вул.Шевченка, 10, смт.Великиий Березний, 89000, 023523579

 

Виноградівська районна філія

вул.Вакарова, 18а, м.Виноградів, 90300, 024323976

 

Воловецька районна філія

вул.Пушкіна, 12, смт.Воловець, 89100, 0236 24231

 

 

Іршавська районна філія

вул.Набережна, 1В, м.Іршава, 90100, 024422860

 

Міжгірська районна філія

вул.Ольбрахта, 6, смт.Міжгіря, 90000, 024621041

 

Перечинська районна філія

пл.Народна, 17, м.Перечин, 89200, 024522496

 

Свалявська районна філія

вул.Головна, 33, м.Свалява, 89300, 023323246

 

Рахівська районна філія

вул.Б.Хмельницького, 69, м.Рахів, 90600, 023225610

 

Ужгородська районна філія

вул.Бородіна, 14, м.Ужгород, 88015, 0312619540

 

Хустська міськрайонна філія

вул.900-річчя Хуста, 25, м.Хуст, 90400, 0314251409

 

Інформація щодо режиму роботи ЦЗ/філій

понеділок – четвер: з 8°° до 17°°

п’ятниця: з 8°° до 16°°

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

 

5.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення»

 

 

6.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», із змінами.

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника про продовження дії дозволу.

 

8.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для продовження дії дозволу роботодавець подає територіальному органові не пізніше, ніж за 20 календарних днів до закінчення дії дозволу:

1). заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 року      № 858 із змінами;

2). фотокартку іноземця або особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 сантиметра;

3). документи згідно з переліком для отримання дозволу, якщо вони змінилися.

 

 

9.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяву та додані до неї документи подає роботодавець не пізніше, як за 20 календарних днів до закінчення строку дії дозволу особисто або уповноважена ним особа до Закарпатського ОЦЗ, базових центрів зайнятості або філій Закарпатського ОЦЗ  у паперовій формі

 

10.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

Продовження дії дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

 

11.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення»,

 

 

12.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за продовження дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

1). для дозволів, дія яких продовжується на строк від одного до трьох років або їх дія продовжується на такий строк, - шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених Законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

2). для дозволів, дія яких продовжується на строк від шести місяців до одного року включно або їх дія продовжується на такий строк, - чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені Законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;

3). для дозволів, дія яких продовжується на строк до шести місяців або їх дія продовжується на такий строк, - два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені Законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про продовження дії дозволу, яке надсилається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, поштою з повідомленням про вручення.

Плата за продовження дії дозволу зараховується до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

 

13.

Розрахункові рахунки для внесення плати

Одержувач: Закарпатський обласний центр зайнятості

Ідентифікаційний код - 02771546

Банк одержувача : Казначейство України (ЕАП)

МФО 899998 р/р UA888999980000355419304107001

Призначення платежу: «за видачу дозволу на працевлаштування іноземця» із зазначенням назви підприємства.

 

 

14.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 3 робочих днів з дня реєстрації документів у Закарпатському ОЦЗ

 

15.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про продовження дії дозволу

Підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті 428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

  1. подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;
  2. подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;
  3. невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складання заяви не за встановленою формою;
  4. наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;
  5. невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

 

16.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставою для прийняття рішення про відмову у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1). неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2). подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 42-6  Закону;

3). відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем.

 

 

17.

Результат надання адміністративної послуги

Продовження або відмова у продовженні дії дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства.

 

18.

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви:

- рішення оформлюється наказом та протягом двох робочих днів роботодавцю надсилається копія цього рішення поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати, також розміщується на офіційному веб-сайті територіального органу державної служби зайнятості інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви не пізніше наступного робочого дня проймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцю поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у продовженні дії дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється Закарпатським ОЦЗ, базовими центрами зайнятості або філіями Закарпатського ОЦЗ