Додаток 4

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Закарпатського  обласного центру зайнятості

13.01.2022  №  19

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

 

Закарпатський обласний центр зайнятості

(далі Закарпатський ОЦЗ)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Новака, 45, 88018

4-й поверх, 401-402 кабінет

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

понеділок – четвер 8.00 – 17.00
п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 12.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

тел.: 0312 64-98-83, 0312 64-98-31,

E-mall: empl_dep@zocz.gov.ua

веб-сайт:www.dcz.gov.ua/zak/

Інформація про базові центри зайнятості/філії Закарпатського ОЦЗ, через які здійснюється надання адміністративної послуги

4.

Ужгородський міський центр зайнятості

вул.Новака, 45,м.Ужгород, 88018, 022(2)649858

Мукачівський міськрайонний центр зайнятості

вул.Миру, 73, м.Мукачеве, 89600, 023122151

Тячівський районний центр зайнятості

вул.Пролетарська, 2, м.Тячів, 90500, 0313432737

Берегівська міськрайонна філія

вул.Мукачівська, 32, м.Берегово, 90202, 024142853

Великоберезнянська районна філія

вул.Шевченка, 10, смт.Великиий Березний, 89000, 023523579

Виноградівська районна філія

вул.Вакарова, 18а, м.Виноградів, 90300, 024323976

Воловецька районна філія

вул.Пушкіна, 12, смт.Воловець, 89100, 0236 24231

Іршавська районна філія

вул.Набережна, 1В, м.Іршава, 90100, 024422860

Міжгірська районна філія

вул.Ольбрахта, 6, смт.Міжгіря, 90000, 024621041

Перечинська районна філія

пл.Народна, 17, м.Перечин, 89200, 024522496

Свалявська районна філія

вул.Головна, 33, м.Свалява, 89300, 023323246

Рахівська районна філія

вул.Б.Хмельницького, 69, м.Рахів, 90600, 023225610

Ужгородська районна філія

вул.Бородіна, 14, м.Ужгород, 88015, 0312619540

Хустська міськрайонна філія

вул.900-річчя Хуста, 25, м.Хуст, 90400, 0314251409

5.

Інформація щодо режиму роботи базових ЦЗ/філій

понеділок – четвер: з 8°° до 17°°

п’ятниця: з 8°° до 16°°

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

6.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон)

7.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.11.2017 № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», із змінами

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника про внесення змін до дозволу.

Роботодавець зобов’язаний звернутися для внесення змін до дозволу відповідно до частини першої статті 425 Закону України «Про зайнятість населення» у разі виникнення однієї з таких обставин:

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізація або виділ юридичної особи - роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем;

2) оформлення нового паспортного документа іноземця або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або особи без громадянства;

3) зміна назви посади іноземця або особи без громадянства, переведення на іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на який видано дозвіл.

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України.

Роботодавець разом із заявою про внесення змін до дозволу подає:

1). у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи - підприємця, який
є роботодавцем;

2). у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 2 частини першої  статті425 Закону України «Про зайнятість населення», - копії сторінок паспортного документа іноземця або особи без громадянства з особистими даними разом
з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3). у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 3 частини першої  статті425 Закону України «Про зайнятість населення», - проект трудового договору (контракту) в новій редакції або проект додаткової угоди про внесення змін
до трудового договору (контракту).

Підтвердження зміни найменування юридичної особи - роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи – роботодавця регіональний центр зайнятості, отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

10.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Роботодавець (уповноважена особа)   зобов’язаний звернутися із заявою до Закарпатського ОЦЗ, базових центрів зайнятості або філій Закарпатського ОЦЗ у паперовій формі про внесення змін до дозволу не пізніше, як за 30 днів після виникнення обставин, передбачених частиною першою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення».

Роботодавець, який не звернувся із заявою про внесення змін до дозволу
в установлений частиною третьою статті 425 Закону України «Про зайнятість населення» строк, несе відповідальність відповідно до закону.

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

12.

Строк надання адміністративної послуги

Три робочих дні з дня отримання заяви Закарпатським ОЦЗ

13.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про внесення змін до дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті 428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1). подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2). подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3). невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4). наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5). невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного
з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

14.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про  відмову у внесенні змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1). неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2). подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426 Закону України «Про зайнятість населення»;

3). відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.

15.

Результат надання адміністративної послуги

- внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства;

- відмова у внесення змін до дозволу.

16.

Способи отримання відповіді (результату)

Копія рішення про внесення змін до дозволу надсилається роботодавцю протягом двох робочих днів поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви не пізніше наступного робочого дня приймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у внесенні змін до дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється Закарпатським ОЦЗ, базовими центрами зайнятості або філіями Закарпатського ОЦЗ.