Додаток 1 

               

                     ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Закарпатського обласного

                                                                                                                         центру зайнятості

13.01.2022  №  19

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства

Закарпатський обласний центр зайнятості

(далі Закарпатський ОЦЗ)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місце знаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 

Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Новака, 45, 88018

4-й поверх, 401-402 кабінет

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

 

понеділок – четвер 8.00 – 17.00
п’ятниця 8.00 – 16.00

обідня перерва 12.00 – 12.45

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

 

тел.: 0312 64-98-83, 0312 64-98-31,

 

E-mall: empl_dep@zocz.gov.ua

 

веб-сайт:www.dcz.gov.ua/zak/

Інформація про базові центри зайнятості/філії Закарпатського ОЦЗ  через які здійснюється надання адміністративної послуги

4.

Ужгородський міський центр зайнятості

вул.Новака, 45, м.Ужгород, 88018, 022(2)649858

Мукачівський міськрайонний центр зайнятості

вул.Миру, 73, м.Мукачеве, 89600, 023122151

Тячівський районний центр зайнятості

вул.Пролетарська, 2, м.Тячів, 90500, 0313432737

Берегівська міськрайонна філія

вул.Мукачівська, 32, м.Берегово, 90202, 024142853

Великоберезнянська районна філія

вул.Шевченка, 10, смт.Великиий Березний, 89000, 023523579

Виноградівська районна філія

вул.Вакарова, 18а, м.Виноградів, 90300, 024323976

Воловецька районна філія

вул.Пушкіна, 12, смт.Воловець, 89100, 0236 24231

 

Іршавська районна філія

вул.Набережна, 1В, м.Іршава, 90100, 024422860

Міжгірська районна філія

вул.Ольбрахта, 6, смт.Міжгіря, 90000, 024621041

Перечинська районна філія

пл.Народна, 17, м.Перечин, 89200, 024522496

Свалявська районна філія

вул.Головна, 33, м.Свалява, 89300, 023323246

Рахівська районна філія

вул.Б.Хмельницького, 69, м.Рахів, 90600, 023225610

Ужгородська районна філія

вул.Бородіна, 14, м.Ужгород, 88015, 0312619540

Хустська міськрайонна філія

вул.900-річчя Хуста, 25, м.Хуст, 90400, 0314251409

5.

Інформація щодо режиму роботи базових ЦЗ/філій

понеділок – четвер: з 8°° до 17°°

п’ятниця: з 8°° до 16°°

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

6.

Закон України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі – Закон)

7.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України
від 15.11.2017 № 858 «Про затвердження форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження строку дії дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, внесення змін до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства», із змінами

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява роботодавця або уповноваженого представника для отримання дозволу для таких категорій осіб, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

- іноземних найманих працівників;

- відряджених іноземних працівників;

- внутрішньо корпоративних цесіонаріїв;

- іноземців та осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

- особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнані особою без громадянства;

- іноземних високооплачуваних професіоналів;

- засновників та/або учасників, та або бенефіціарів (контролерів) юридичної особи, створеної в Україні;

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів Україні;

- іноземних працівників творчих професій;

- іноземних ІТ-професіоналів;

- гіг-спеціалістів (стаття 421 Закону України «Про зайнятість населення»”).

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Для отримання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства роботодавець або уповноважена особа подає:

1). заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів України;

2). кольорову фотокартку іноземця чи особи без громадянства розміром 3,5 x 4,5 см;

3). копії сторінок паспортного документа іноземця чи особи без громадянства з особистими даними разом з перекладом українською мовою, засвідченим в установленому законодавством порядку;

4). копію проекту трудового договору (контракту) або гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства, посвідчену роботодавцем.

Для працевлаштування окремих категорій іноземців та осіб без громадянства роботодавець додатково подає такі документи стосовно:

- випускників університетів, що входять до першої сотні у світових рейтингах університетів, - копія диплома про вищу освіту відповідного університету, визнаного в Україні в установленому порядку;

-іноземних працівників творчих професій – нотаріально засвідчені копії документів, що ідентифікують об’єкт авторського права та/або суміжних прав автора та засвідчують авторство (авторське право);

-відряджених іноземних працівників - копія договору (контракту), укладеного між українським та іноземним суб’єктами господарювання, яким передбачено застосування праці іноземців та осіб без громадянства, які направлені іноземним роботодавцем в Україну для виконання певного обсягу робіт (надання послуг);

-внутрішньокорпоративних цесіонаріїв – рішення іноземного суб’єкта господарювання про переведення іноземця або особи без громадянства на роботу в Україну та копія контракту, укладеного між іноземцем або особою без громадянства та іноземним суб’єктом господарювання, про переведення на роботу в Україну з визначенням строку роботи в Україні;

- осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, - копії рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та довідки про звернення за захистом в Україні.

10.

Спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заяву та додані до неї документи подає  роботодавець особисто або уповноважена ним особа до Закарпатського ОЦЗ, базових центрів зайнятості або філій Закарпатського ОЦЗ у паперовій формі

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Платна

Видача дозволу на застосування праці осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, здійснюються безоплатно.

12.

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про зайнятість населення»

13.

Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) за платну адміністративну послугу

Розмір плати за видачу дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства становить:

  • для дозволів, що видаються на строк
    від одного до трьох років – шість прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
  • для дозволів, що видаються на строк
    від шести місяців до одного року включно – чотири прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи;
  • для дозволів, що видаються на строк
    до шести місяців – два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, встановлені законом на 1 січня календарного року, в якому роботодавцем подані документи.

Роботодавець вносить плату протягом 10 робочих днів з дня отримання рішення про видачу дозволу, яке надсилається Закарпатським обласним центром зайнятості, поштою з повідомленням про вручення.

Якщо роботодавець не вніс плату протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дозволу, таке рішення скасовується.

14.

Розрахунковий рахунок для внесення плати

Одержувач: Закарпатський обласний центр зайнятості

Ідентифікаційний код - 02771546

Банк одержувача : Казначейство України (ЕАП)

МФО 899998 р/р UA888999980000355419304107001

Призначення платежу: «за видачу дозволу на працевлаштування іноземця» із зазначенням назви підприємства.

 

15.

Строк надання адміністративної послуги

Сім робочих днів з дня отримання заяви Закарпатським ОЦЗ

16.

Перелік підстав для зупинення розгляду заяви про видачу дозволу

Підставами для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви відповідно до частини третьої статті 428 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1). подання документів від імені роботодавця особою, яка не має на це повноважень;

2). подання разом із заявою документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3). невідповідність заяви та/або документів, поданих разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом, складення заяви не за встановленою формою;

4). наявність недостовірних даних у заяві або документах, поданих разом із заявою;

5). невідповідність умов трудового договору (контракту), укладеного з іноземцем або особою без громадянства, або умов додаткової угоди про внесення змін до трудового договору (контракту) законодавству України про працю.

17.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

Підставами для прийняття рішення про  відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства відповідно до статті 429 Закону України «Про зайнятість населення» є:

1). неусунення підстав для зупинення розгляду заяви протягом встановленого строку або визнання регіональним центром зайнятості, мотивувального листа, поданого роботодавцем, необґрунтованим;

2). подання заяви та документів для продовження дії дозволу з порушенням строку, встановленого частиною другою статті 426Закону України «Про зайнятість населення»;

3). відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про роботодавця або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, який є роботодавцем.

18.

Результат надання адміністративної послуги

- Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства;

- відмова у видачі дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства.

19.

Способи отримання відповіді (результату)

У разі відсутності підстав для зупинення розгляду заяви копія рішення надсилається роботодавцю протягом двох робочих днів поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою із зазначенням платіжних реквізитів для внесення плати
(у разі прийняття рішення про видачу),
також інформація про прийняте рішення та платіжні реквізити для внесення плати розміщуються на офіційному веб-сайті.

У разі встановлення наявності підстав для зупинення розгляду заяви не пізніше наступного робочого дня приймається рішення про зупинення розгляду заяви, в якому зазначаються підстави для його прийняття. Копія рішення про зупинення розгляду заяви надсилається роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення та електронною поштою не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення.

У разі відмови у видачі дозволу подані документи повертаються (видаються особисто, надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від роботодавця заяви про їх повернення.

Видача оформленого бланку дозволу на застосування праці іноземця здійснюється Закарпатським ОЦЗ, базовими центрами зайнятості або філіями Закарпатського ОЦЗ у паперовій формі