БУХГАЛТЕР

Бухгалтер – фахівець, який відображає фінансову діяльність компанії в спеціальних облікових документах. Бухгалтер – це непросто співробітник фінансового відділу підприємства, це найважливіший елемент контролю правильності і матеріальної стійкості всього економічного механізму компанії.

Робота бухгалтера багатогранна. До компетенції такого працівника входить облік і контроль основних господарських, товарно-матеріальних фондів підприємства, витрат на виробництво і реалізацію товарів, що випускаються, а також різні операції, пов’язані із замовниками та постачальниками. Таким чином, бухгалтер – це своєрідний контролер всієї фінансової діяльності підприємства, покликаний контролювати витрати і доходи організації.

Професія бухгалтера пов’язана з роботою зі знаковою інформацією: текстами, цифрами, формулами і таблицями. Для хорошої роботи за даною професією потрібні розвинені логічні здібності, вміння зосереджуватися, розвинена увага і посидючість, вміння оперувати числами.

Професія бухгалтера відноситься до класу «виконавських», адже вона пов’язана з виконанням рішень, дотриманням наявних правил і нормативів, дотриманням інструкцій, що вимагає організованості, вміння займатися конкретними завданнями.

Вимоги до знань і вмінь фахівця

Для успішного опанування професії бухгалтера необхідні базові знання з економіки, математики.

Кваліфікований бухгалтер повинен знати:

 • Основи статистики, фінансів, управління, грошового обігу;
 • Директивні та нормативні документи з питань організації бухгалтерського обліку та складання звітності;
 • Математику, основи інформатики та електронно-обчислювальної техніки;
 • Технологію та економіку конкретного виробництва;
 • Володіти основними знаннями програм, необхідних для роботи з електронною звітністю (1С-бухгалтерія, Excel,програми для здачі звітів до пенсійного фонду та податкової інспекції);
 • Бути знайомим з довідковою системою.

Кваліфікований бухгалтер повинен вміти:

 • Складати і проводити бухгалтерську звітність (щомісячні, щоквартальні, річні звіти за результатами роботами);
 • Працювати зі спеціальними бухгалтерськими програмами (1С та т.п.);
 • Організовувати і планувати бухгалтерську діяльність підприємства (організації);
 • Проводити економічний аналіз господарської діяльності окремих підрозділів і підприємства в цілому;
 • Нараховувати та перераховувати платежі до державного бюджету, внески на державне соціальне страхування, кошти на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати робітників і службовців, податків та інших виплат і платежів;
 • Проводити інвентаризацію (зіставлення наявних матеріалів, грошових коштів, розрахунків і платіжних зобов’язань з даними бухгалтерських документів).

 

Вимоги до індивідуальних особливостей фахівця

 

Для успішної діяльності в якості бухгалтера необхідна наявність наступних професійно-важливих якостей:

 

 • Здатність до тривалої концентрації уваги;
 • Хороший рівень переключення і обсягу уваги;
 • Схильність до роботи з інформацією;
 • Розвинені математичні і логічні здібності;
 • Емоційна стійкість;
 • Високий самоконтроль;
 • Здатність до монотонної роботи;
 • Відповідальність.