Додаток 5

                              ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Закарпатського обласного

                                                                                         центру зайнятості

13.01.2022  №  19

 

 

Технологічна картка адміністративної послуги з видачі дозволу на застосування праці іноземців або осіб без громадянства

 

Закарпатський обласний центр зайнятості

(далі – Закарпатський ОЦЗ)

 

 

Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги

 

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ, відповідальний за етапи  (дію, рішення)

Строки виконання етапів (дія, рішення)

1.

Прийом/реєстрація заяви з пакетом  документів/складання опису

Провідний документознавець

 

 

 

 

 

Адміністратор базового центру зайнятості або філії Закарпатського ОЦЗ

 

 

Заступник начальника відділу

 

 

 

Відділ організаційно - інформаційної роботи та архівної справи Закарпатського ОЦЗ

 

 

Базові центри зайнятості або філії

Закарпатського ОЦЗ

 

 

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Закарпатського ОЦЗ

У день надходження заяви

2.

Попередня перевірка документів/передача документів до Закарпатського ОЦЗ

Консультант роботодавця базового центру зайнятості або філії Закарпатського ОЦЗ

 

Базові центри зайнятості або філії

Закарпатського ОЦЗ

 

У день надходження заяви

3.

Перевірка заяви та доданих до неї документів на наявність підстав для зупинення розгляду

Заступник начальника відділу

 

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Протягом наступного робочого дня після реєстрації   заяви у Закарпатському ОЦЗ

4.

Прийняття рішення про зупинення розгляду заяви (за наявності підстав)

Директор або заступник директора Закарпатського ОЦЗ

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Не пізніше наступного робочого дня після перевірки заяви та доданих до неї документів

5.

Повідомлення заявника про зупинення розгляду заяви

Заступник начальника відділу

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про зупинення розгляду заяви

6.

Прийняття рішення щодо видачі дозволу

Директор або заступник директора Закарпатського ОЦЗ

 

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям Закарпатського ОЦЗ

 

 

Протягом 7 робочих днів з дня реєстрації заяви та документів у Закарпатському ОЦЗ, строк прийняття рішення за обставин зупинки розгляду заяви, продовжується з дня подання заяви про додавання документів або мотивувального листа, з урахуванням часу який минув до зупинення розгляду заяви

7.

Повідомлення заявника про прийняте рішення

 

Розміщення даної інформації на веб-сайті Закарпатського ОЦЗ

Заступник начальника відділу

 

 

 

 

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Протягом 2 робочих днів з дати прийняття рішення

8.

Оформлення  бланку дозволу

Заступник начальника відділу

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Термін не встановлено законодавством

9.

Видача суб’єкту звернення бланку дозволу

Консультант роботодавця базового центру зайнятості або філії Закарпатського ОЦЗ

Заступник начальника відділу

 

Базові центри зайнятості або філії

Закарпатського ОЦЗ

 

 

Відділ організації надання послуг роботодавцям Закарпатського ОЦЗ

Термін не встановлено законодавством

10.

Контроль за надходженням коштів на рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, у разі платності послуги

Заступник начальника відділу

 

 

Відділ

організації

надання послуг роботодавцям

Закарпатського ОЦЗ

 

Протягом 10 робочих днів з дня отримання роботодавцем рішення про видачу дозволу, надісланого поштою з повідомленням про вручення

 

Механізм оскарження результату надання адміністративної послуги.

Рішення про відмову у видачі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або в суді.