Відповідно до норм Закону України “Про зайнятість населення” в державі здійснюється захист внутрішнього ринку праці шляхом регулювання залучення до роботи іноземних працівників.

Одним із елементів вказаного регулювання є видача роботодавцям Державною службою зайнятості дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Звертаємо увагу, що дозвіл видається у паперовому вигляді й зберігається у роботодавця.

На підставі дозволу, для в’їзду іноземця на територію України, оформлюється віза.

Дозвіл є також підставою для оформлення роботодавцем для іноземця в органах державної міграційної служби посвідки на тимчасове проживання.

На відміну від дозволу, посвідка зберігається безпосередньо в іноземця. 

Після отримання дозволу роботодавець має протягом 90 календарних днів укласти з іноземцем трудовий договір у письмовій формі. Копія договору подається до обласного центру зайнятості.

Крім того, роботодавець має у встановленому порядку повідомити органи державної податкової служби про прийом іноземця на роботу та подавати персоніфіковані відомості про його заробітну плату.